Hoyalux iD MySelf – Solglas på köpet

Det absolut bästa progressiva glaset från HOYA. Med fokus på allt.

  • Mycket klart seende.
  • Enklare växling mellan olika avstånd och blickriktningar bidrar till normala ögon- och huvudrörelser.
  • Stabilt seende med mindre förvrängningar ger enkel tillvänjning.
  • Dina glasögon är designade efter dina specifika synbehov.
  • Glasen är justerade för bästa möjliga optik baserat på ditt bågval.

Individuellt anpassade efter dina behov och styrkor.

  • Bredaste synfältet.
  • Lätt tillvänjning.
  • Minskar risken för trötta & torra ögon.
  • Anpassat till dagens digitala livsstil.