Oftast är oskarp syn en indikation på att du behöver göra en undersökning. Du kan också ha symptom som huvudvärk, trötta ögon, gruskänsla eller sveda i ögonen. Hos oss får Du alltid kvalificerad undersökning av Dina ögon , varpå vi går igenom vilka möjligheter som finns för att korrigera Ditt synfel. Vi är legitimerade optiker av Socialstyrelsen och vi håller oss uppdaterade med de senaste rönen och teknologin. Vi utför även tryckmätning och gör körkortstest. Då synen ständigt förändras är det bra att göra en synundersökning ungefär vartannat år.