Ögonhälsoundersökning är en mer omfattande ögonundersökning med ett hälsoperspektiv, man kan säga att det är som en hälsokontroll för Dina ögon. Finns det ögonsjukdomar i Din släkt eller är Du över 50 år rekommenderar vi detta.

Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck ger en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd. Fördelen är att en rad allvarliga åldersförändringar i ögat kan upptäckas på ett så tidigt stadium att de går att behandla framgångsrikt. En ögonhälsoundersökning ger inga som helst obehag, vare sig under själva undersökningen eller efter. Resultatet av undersökningen skickar vi  till våra ögonläkare. Inom några dagar kan ett fullständigt utlåtande kring din syn- och ögonhälsa vara klar.
Så välkommen att boka en tid hos oss i Bollnäs eller Ljusdal och ta reda på  hur dina ögon mår.