Torra ögon är idag ett vanligt problem. De vanligaste symptomen är trötthetskänsla i ögonen, irritation eller ökad tårproduktion och detta kan bero på nedsatt tårproduktion, läkemedelsbiverkan eller på yttre faktorer, såsom dammiga miljöer , bildskärmsarbete eller luftkonditionering.

Det finns en mängd hjälpmedel mot torra ögon men det är viktigt att ha rätt sort för bästa effekt. Vi har många bra produkter som kan hjälpa vid dessa besvär. Kom gärna in så visar vi dig. Läs mera på www.ogonapoteket.se