Det är inte lätt att som kund veta vilka möjligheter och alternativ som är fördelaktigast för just ditt synfel. Vi hjälper dig till den glaslösning som blir bäst för dina behov och vi informerar dig gärna om vad olika lösningar innebär. Fråga oss gärna om vårt glaskoncept ”Bra, Bättre, Bäst”!
Vår ambition är att välja de glas som ger de bästa optiska egenskaperna till det rimligaste priset. Vi arbetar med glas från Essilor – som är ett av världens största glastillverkare – vilket gör att vi har  många möjligheter att finna rätt glas för just dig och dina ögon. Läs mer på www.essilor.se