Synen har stor betydelse för trivsel och effektivitet i arbetet. Felaktiga glasögon och förhållanden kan ge onödiga problem som trötthet, huvudvärk, ont i ögonen, nacken eller muskelvärk etc.
Rätt typ av arbetsprogressiva glas gör  skillnad på jobbet. Stelhet och trötthet minskar. Dina arbetsdagar blir både mer vilsamma och produktiva. Med vårt kompletta sortiment av arbetsprogressiva glas har vi det som passar dina uppgifter.
Våra legitimerade optiker med arbetsmedicinutbildning har den kunskap och erfarenhet som behövs för att anpassa synhjälpmedel, arbetsglasögon och skyddsglasögon som är lämpliga för alla typer av uppgifter.

I många fall är det arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får hjälp till en synundersökning, för att därefter ta ställning till eventuella arbetsglasögon. Inom Synologen finns ett upplägg kring synhälsa på just arbetsplatser.  Är du arbetsgivare och intresserad av detta ,så kontakta oss gärna.